TeXコード・バグの実験


\(
T(f^{-1})( (y_1, \ldots, y_{m}),
\begin{pmatrix}
\eta_1 \\
\vdots \\
\eta_{m}
\end{pmatrix}) \\ = \\
(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\cdot \\
\begin{pmatrix}
\eta_1 \\
\vdots \\
\eta_{m}
\end{pmatrix}
)
\)

表示されているとこだけ切り出す。↓

\(
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\)

ちょいと追加。↓

\(
f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\)

丸括弧追加。↓

\(
(
f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
)
\)


もう少し追加↓

\(
(
f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\cdot \\
\begin{pmatrix}
\eta_1 \\
\vdots \\
\eta_{m}
\end{pmatrix}
)
\)

ダメになった。行列削除。

\(
(
f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\cdot \\
)
\)

削除した行列がヤバイのか?
\(
\begin{pmatrix}
\eta_1 \\
\vdots \\
\eta_{m}
\end{pmatrix}
\)

そうらしい。横1行ならどうだ?↓
\( \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_{m} \end{pmatrix} \)

ダメか、中身削ってみる。
\( \begin{pmatrix} \eta_1 \end{pmatrix} \)

これでは?
\( \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \)

エータがダメなのか。
\( \begin{pmatrix} \xi_1 \end{pmatrix} \)

エータをローにしたらどうだ。

\(
T(f^{-1})( (y_1, \ldots, y_{m}),
\begin{pmatrix}
\rho_1 \\
\vdots \\
\rho_{m}
\end{pmatrix}) \\ = \\
(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m}), \\
\begin{pmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_{m}}{\partial x_1}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) & \ldots & \frac{\partial f_{m}}{\partial x_{\ell}}(f^{-1}(y_1, \ldots, y_{m})) \\
\end{pmatrix}^{\triangleleft}
\cdot \\
\begin{pmatrix}
\rho_1 \\
\vdots \\
\rho_{m}
\end{pmatrix}
)
\)

なるほど、エータ(η)が原因だ。が、なぜ? なぜにエータがダメ? しかも環境依存でダメになる。HTTPとHTTPSか??